PSV Co. d.o.o. Beograd

TETRA

 

MOTOROLA је водећи светски произвођач TETRA радио терминала и опреме за инфраструктуру. Детаљно упознавање са портфолиом можете погледати овде.

TETRA је европски стандард у професионалним радио комуникацијама  који омогућава ефикаснији и квалитетнији рад служби јавне безбедности. Комуникационе потребе организација јавне безбедности увелико превазилазе могућности конвенционалних радио мрежа које су још увек у употреби. Европски институт за телекомуникационе стандарде (ETSI) је креирао први прави отворени стандард за европске кориснике PMR (професионални мобилни радио) назван TETRA.

TETRA стандард за радиотелефонске системе развијен је за потребе професионалних корисника којима су потребне следеће могућности:

 • тренутна успостава позива (испод једне секунде),
 • комуникација тачка – више тачака: групни позиви, као и упућивање општих позива(voice broadcast),
 • директна комуникација између терминала, без „посредовања“ инфраструктуре (подразумева се да је мањег домета),
 • позиви у хитним ситуацијама, са аутоматским укључењем микрофона,
 • индивидуални и телефонски позиви.

Стандардима је дефинисано да TETRA системи морају да поседују значајну отпорност и поузданост, тако да су дефинисани различити режими рада за случај проблема са инфраструктуром. Међу њима су локални транкинг (независан рад у оквиру једне базне станице) и директни режим рада (рад без посредовања инфраструктуре).

Предвиђено је такође да TETRA системи морају да подрже различите нивое сигурности. Основне сигурносне функције ТЕТРЕ су:

 • аутентикација (укључујући узајамну аутентикацију која подразумева међусобну проверу валидности поједине станице и инфраструктуре на коју се везује),
 • енкрипција ваздушног интерфејса – између радио станице и базне станице  (Ниво 2 – статички кључеви и Ниво 3 – динамички кључеви),
 • могућност енкрипције с краја на крај везе (Е2Е),
 • амбијентално слушање, и
 • могућност даљинског онеспособљавања радио станице(привременог или трајног).

Поред наведеног, ТЕТРА стандардима је предвиђена и могућност различитих сервиса за пренос података. Међу њима су:

 • статусне поруке,
 • SDS – кратке текстуалне поруке (пандан СМС порукама у мобилној телефонији),
 • пренос података пакетском и/или каналском комутацијом (брзине преноса података у стандарду ТЕТРА 1 ограничене су на око 12 kbps.

Такође, подржан је известан број карактеристика које су се показале као веома важне за организације које су надлежне за јавну безбедност, као што су: телефонски интерконекциони позиви у пуном дуплексу, различити нивои приоритета позива и уласка у везу, општи (broadcast) позиви од стране оператора, итд.

Са технолошке тачке гледишта, ТЕТРА користи временски мултиплекс од четири канала по једном носиоцу са раздвајањем носилаца од 25 kHz. Кодовање говора и модулација су такође стандардизовани. ТЕТРА системи у Европи користе 380 МHz-400MHz опсег за службе јавне безбедности и опсег 410 MHz-430 MHz за комерцијалне примене.

ТЕТРА стандард дефинише следеће најважније интерфејсе:

1.Ваздушни интерфејс (AI) је најважнији дефинисани интерфејс и одређује начин преноса информација између радио станице и базне станице, у ком случају говоримо о транкинг режиму (TMO), или директно између мобилних станица када говоримо о директном режиму рада (DMO).  Стандардизација овог интерфејса омогућава интероперабилност радио станица различитих произвођача са различитим инфраструктурама.

2.Интерфејс терминалне опреме (TEI) одређује начин повезивања опреме за податке на ТЕТРА радио станице. Стандардни TEI олакшава независним фирмама да развијају апликације за пренос података преко TETRA система.

3.Интерсистемски интерфејс (ISI) дозвољава повезивање различитих TETRA мрежа и тако корисницима омогућава међусобни роминг.

 

 

Oвлашћени продавци радио станица MOTOROLA.