Air/Maritime

Радио станице за ваздушни саобраћај 118-137 MHz

Радио станице за поморски или речни  саобраћај 156-162 MHz

Gold партнери AXIS и овлашћени продавци радио станица MOTOROLA.