PSV Co. d.o.o. Beograd

Сервис

Нудимо широк спектар услуга одржавања функционалних радио система Моторола, система видео надзора и радио релејних линкова кроз:

  • Одржавање у гарантном року ( гарантни рокови од 1 до 3 године )
  • Одржавање у вангарантном року код купца
  • Сервисирање опреме у сервису у Београду.
  • Уговорно паушално одржавање система са урачунатим деловима или
  • Уговорно паушално одржавање система без урачунатих резервних делова

Oвлашћени продавци радио станица MOTOROLA.