PSV Co. d.o.o. Beograd

Системи за ОиУ

Основна намена Система за обавештавање и узбзњивање, јесте да на потенционално угроженој територији, обавести становништво о настанку и престанку опасности.

Систем за обавештавање и узбуњивање састоји се од :

  • Командно – оперативног центра (примарног и редундантног)
  • CS електронске сирене велике снаге (једне или више њих)
  • Преносног – комуникационог пута (примарног и редундантног)

Основне функције Система за обавештавање и узбуњивање :

  • Даљинско активирање како једне или више сирена, тако и једне или више група сирена, путем којих би се емитовао жељени сигнал (знак за опасност, знак за престанак опасности, итд.), претходно снимлљена говорна порука или емитовао говор уживо.
  • Даљински надзор комуникационог пута, како примарног тако и редундантног.
  • Даљински надзор како мрежног тако и непрекидног (батеријског) напајања.
  • Даљински надзор свих електронских компоненти удаљене CS електронске сирене велике снаге (звучника, појачала, итд.).
  • Могућност паралелног рада резервног Командно – оперативног центра, који може преузети улогу главног у случају испада истог.
  • Активирања сирене на локалу, у случају престанка рада комуникационих путева.

 

Детаљнији опис Система за обавештавање и узбзњивање погледајте у :

ПРОЛОГ 1

ПРОЛОГ 2

Oвлашћени продавци радио станица MOTOROLA.