PSV Co. d.o.o. Beograd

CMC-8

CMC-8 КОМАНДНО-УПРАВЉАЧКА КОНЗОЛА

 

Командно-управљачка конзола CMC-8 може се користити као интерни командни панел у командном центру или као издвојена управљачка конзола, на удаљености до 1000 метара. Подаци се преносе путем RS-485 конекције. Конзола такође може бити повезана са командним центром путем DMR радио комуникационог уређаја са радио модемом или путем било ког другог вида комуникације (оптички кабл, GSM модем, итд.).

Командно-управљачка конзола CMC-8 пружа оператеру могућност, да изабере једну сирену, групу сирена или све сирене, као и да са њих емитује сигнал упозорења, претходно снимљене говорне поруке или да емитује говор уживо.

Користећи тастатуру на конзоли, оператер може на екрану ишчитати податке о статусу напона батерије, исправност појачала, мрежном напону, функционалности драјвера-звучника сирене и друго. Напајање од +12VDC, командно-управљачка конзола CMC-8 црпи из управљачког ормана, или из додатне батерије у колико се конзола налази на већој удаљености од командног ормана.

 

CMC-8 пружа могућност следећих функција:

  • До 16 корисника са двоструким сигурносним приступом (“I”-тастер, лозинка).
  • Управљања над 96 (деведесет и шест) сирена, смештених у 32 (тридесет и две) групе.
  • Активацију 16 (шеснаест) алармних тонова.
  • Активацију 239 (две стотине тридесет и девет) претходно снимљених говорних порука.
  • Емитовања ГОВОРА УЖИВО.
  • Снимање говорне поруке ЛОКАЛНО.
  • Преслушавање ЛОКАЛНО снимљене говорне поруке.
  • Приказ резултата провере стања сирене и комуникационог пута.
  • Снимања говорне поруке путем микрофона и слања у меморију удаљене електронске сирене.
  • Приступ конзоли путем “I” тастера.

 

ПРИЛОГ 1

ПРИЛОГ 2

Oвлашћени продавци радио станица MOTOROLA.