PSV Co. d.o.o. Beograd

Сирене за узбуњивање

Развитком велик градских средина, наглом индустријализацијом, груписањем огромног броја људи на једној микролокацији, јавила се и потреба за правовременим обавештавањем, узбуњивањем и заштитом истих. Из ових побуда настале су сирене за обавештавање и узбуњивање.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Сирене за обавештавање и узбуњивање своју практичну примену имају у случају елементарних непогода, терористичких напада, ратне опасности и тд, када је на територији једне општине, односно града – државе, потребно алармирати угрожено становништво.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Осим у поменутим ситуацијама, сирене за обавештавање и узбуњивање, своју примену су пронашле и у индустријским постројењима, фабрикама, спортским и тржним центрима – свуда где постоји могућност да се одређеним инцидентом угрози како људски живот тако и покретна-непокретна имовина.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Oвлашћени продавци радио станица MOTOROLA.