Прибор и рез.делови

Телеметријска решења

Наш интелигентни процесорски модем  1200bps са опцијом временског релеа и комуникационим модулом RS232 (уз одговарајућу радио станицу) представља приступачно решење за телеметријске апликације и налази своју примену у многобројним водоводима, системима за узбуњивање и др. Заједно са софтвером који смо развили представља интегрисан систем за пријем и приказ података.

 

Антене

 

Резервни делови

 

Gold партнери AXIS и овлашћени продавци радио станица MOTOROLA.