PSV Co. d.o.o. Beograd

MTH800

Основни технички подаци за TETRA терминал MTH800
Карактеристике батерија У зависности од начина рада :у режиму (5/5/90) > 20  часовау режиму (5/35/60) >16 часова
Говорне групе – ТМО – ДМО 2048 (TMO) и 1024 (ДMO)
Именик Телефонски и радио корисници
Дисплеј Колор, 130×130 (преко 65000 боја)
Full duplex позив Подржан
Half duplex позив Подржан
Хитни позив Подржан
Статусне поруке Подржане
Сервис кратких порука Подржан
Сервис пакетског преноса Multi-slot пакетски пренос
Могућност чувања текст порука Подржано
Услови рада
Радна температура °С -20 до +60
Температура складиштења °С -40 до +85
Прашина и улазак воде IР54
Ударац, пад и вибрације ЕТS 300-019
RF Спецификација
Фрекфенцијски опсег MHz 380-430
RF Ширина канала KHz 25
RF Контрола снаге 3 корака по 5dB
RF Снага предајника Watt 1
RF Тачност нивоа снаге+/- dB 2
Класа пријемника А и Б
Статичка осетљивост пријемника dBm -112 минимум (-115 обично)
Динамичка осетљивост пријемника dBm -103 минимум (-107 обично)
GPS Спецификација
GPS протокол ETSI Location Information Protocol (LIP)
GPS антена Интегрисана у ТЕТРА антени
Осетљивост -152 dBm/-182 dBW
Сигурност
Енкрипција у ваздуху Алгоритам ТЕА1, TEA 2, TEA 3Класе сигурности:Класа1 (Clear), Класа2 (SСК), КласаЗ (DСК и ССК)

Аутентификација иницирана о стране система и подржана од стране терминала

Остале спецификације
DMO Gateway Интероперабилност подржана
DМО Repeater

Интероперабилност подржана

Oвлашћени продавци радио станица MOTOROLA.