PSV Co. d.o.o. Beograd

Остале услуге

Инжењеринг

Поред продаје најсавременије комуникацијске опреме, за потребе корисника пружамо и велики број услуга из домена инжењеринга система радио-веза .

 • Консултатнтски послови
 • Пројектовање
 • Мерење
 • Испорука и монтажа
 • Технички прегледи
 • Сервис
 • Обука

Консултантски послови

За потребе наших партнeра као и трећих лица, обављамо консултантске услуге:

 • Израде студија стања
 • Израде студија комуникацијских потреба
 • Израде студија исплативости
 • Израде тендерске документације
 • Пројектовање

Изводимо све врсте пројеката потребних за лиценцирање професоналних система веза. Пројекти се израђују на основу важећих законских препорука и норми, најсавременијим методима и софтверским алатима. Пројекте воде лиценцирани пројектанти, са дугогодишњим искуством на изради свих врста пројеката система бежичног саобраћаја.

Испорука и монтажа

За потребе наших купаца, испоручујемо опрему водећих светских произвођача радио-комуникационе опреме, на локацију монтаже.
Испоручену опрему монтирамо, тестирамо и пуштамо у рад у складу са препорукама произвођача, међународним нормама и домаћим прописима.
По захтеву купца организујемо и САТ/ФАТ пријеме опреме.
По извршеној монтажи, издаје се записник и израђује пројекат изведеног стања.

Технички прегледи

На основу чл. 29 Закона о телекомуникацијама, овлашћени смо за вршење техничких прегледа опреме функционалних радио-система. Технички прегледи се врше на основу налога Републичке агенције за телекомуникације, уз издавање извештаја на прописаном обрасцу. Такође, за потребе наплате премије осигурања, вршимо дефектаже и процене оштећења опреме.

Обука

Уз испоручену опрему, сваки купац добија преведена упутства за руковање.
Корисницима средњих и великих система, нудимо следеће курсеве:

 • Курс за кориснике радио-уређаја (основни и напредни)
 • Курс за руковаоце радио-системом (превентивно одржавање и администрирање )
 • Курс за руковаоце радио-система са основама програмирања опреме
 • Курс за сервисирање опреме

Oвлашћени продавци радио станица MOTOROLA.